Tłumaczenia i kursy języka rosyjskiego Bielsko-Biała Katowice śląsk

Kursy

Zapraszamy do skorzystania z nowej formy nauczania - lekcji on-line za pośrednictwem Skype

Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły pod numerem 506-186-409 lub arturslota@gmail.com

Dla pierwszych 5 osób RABAT - 10%


 

Język rosyjski na co dzień - obejmuje naukę na różnych poziomach zaawansowania:

Dla początkujących

Nauka alfabetu rosyjskiego, człowiek i jego najbliższe otoczenie, osiągnięcie podstawowych sprawności komunikacyjnych.

Dla zaawansowanych

Kształtowanie umiejętności dyskusji na tematy dotyczące problemów świata współczesnego, doskonalenie znajomości języka rosyjskiego, elementy wiedzy o Rosji i jej kulturze.

Język rosyjski w praktyce

Dla początkujących i zaawansowanych konwersacje, zaznajamianie się z rosyjską prasą periodyczną i współczesnym językiem rosyjskim, a także zagadnienia społeczno-polityczne i gospodarcze z życia Rosji.

Różne poziomy zaawansowania!